top of page
aircraft-2194289__480.jpeg

FAQ

De veelgestelde vragen en antwoorden voor u

Waarom is FBA – BFL toegetreden tot IAOPA?

Al sinds haar oprichting in 1931 spant FBA – BFL zich in om de lichte luchtvaart te verenigen en diens
belangen te verdedigen tegenover onze federale overheid, het Directoraat-generaal Luchtvaart
(DGLV) en andere nationale en internationale instanties. De realiteit is echter dat meer en meer
onze instanties zich moeten schikken naar het Europese niveau en dat het DGLV zich dient te
gedragen als een agent van EASA. Opdat ze optimaal de belangen van de Belgische piloten zou
kunnen blijven verdedigen is het dan ook belangrijk voor FBA – BFL om zich internationaal en
Europees aan te sluiten bij IAOPA en IAOPA Europe.

Waarom is FBA – BFL toegetreden tot IAOPA?

De oprichting van een aparte VZW zou het tegenovergestelde effect hebben van wat FBA – BFL wil
bereiken, zijnde het verenigen van de Belgische lichte luchtvaart ‘community’. Bovendien kunnen we
ook rekenen op het netwerk van VVMV en FFACM voor de organisatie van evenementen en
dergelijke die de lichte luchtvaart verbinden. We zien het IAOPA netwerk dan ook als complementair
aan het bestaande netwerk. Eveneens gelet op de politieke en administratieve structuren in België
zijn er sedert 1980 een veelvoud van luchtvaartfederaties ontstaan. Om dan nogmaals een aparte
vereniging vzw op te richten die dezelfde doelstelling nastreeft, dezelfde mensen contacteert, was
het voor FBA-BFL geen goed idee om heden een aparte AOPA Belgium vzw op te richten.

Waarom zou ik lid worden van AOPA Belgium?

Uw lidgeld draagt bij tot de werkmiddelen van AOPA Belgium en het IAOPA netwerk, die dan weer
toelaten om onze piloten ook op het Europese niveau te vertegenwoordigen, bijvoorbeeld door het
inhuren van professionele lobbydiensten. We steven er ook naar om de internationale AOPA
voordelen aan onze leden aan te bieden. Lees meer over deze AOPA voordelen op onze AOPA
website.

Als lid van AOPA US of een andere nationale AOPA ben ik dan ook lid van AOPA Belgium?

Neen. Men mag niet vergeten dat IAOPA een netwerk is van nationale organisaties, die elk de
belangen van hun eigen leden behartigen. Weliswaar komt lidmaatschap van een andere AOPA het
netwerk ten goede, maar binnen het IAOPA netwerk willen we uiteraard ook graag de Belgische
piloten voor hun volle gewicht vertegenwoordigd zien. Vandaar dat het beter is om tot de eigen
nationale organisatie toe te treden maar niets belet u om lid te worden van 2 of meer AOPA landen
organisaties.

Hoe word ik lid?

U kunt lid worden door op deze link te klikken: Registreer hier  Vul alle gegevens in, vervolgens zult u een mail ontvangen met de nodige informatie om uw registratie te voltooien.

Kostprijs jaarlijks lidmaatschap AOPA Belgium: 

A) U bent lid en u heeft een sportverzekering afgesloten in overeenstemming met het sportdecreet van Vlaanderen of Wallonië van een van volgende erkende luchtsportfederaties: Kostprijs = €15,00

* Vereniging Vlaamse MotorVliegclubs (VVMV)
* Vereniging voor Modelluchtvaartsport (VML)
* Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs (LVZC)
* Fédération Wallonië des Clubs de Parachutisme (FWCP)
* Fédération des Clubs Francophones de Vol à Voile (FCFVV)  


B) U bent lid van een van bovenstaande luchtsportfederaties maar u heeft GEEN sportverzekering.  Kostprijs is €35,00


C) In alle andere gevallen betaalt u voor het lidmaatschap AOPA Belgium de kostprijs van  €55,00

Waar moet ik betalen?

Rekeningnummer: BE03 0017 0871 1984

BIC: GEBABEBB

Met vermelding van:  Uw voornaam - naam / AOPA Be.

De ontvangst van uw betaling is tevens de aanvangsdatum van uw AOPA-lidmaatschap.

Daarna zullen we alles in het werk stellen om u uw AOPA-lidkaart/crewcard zo spoedig mogelijk te bezorgen.

avion-ancien-dessine-main_53876-4929_edited.png
FAQ
Betalen
bottom of page