top of page

Acerca de

fKbeb4ak.jpeg

Lidmaatschap 

Het lidmaatschap begint steeds op de dag van de ontvangst van uw lidgeld bij AOPA Belgium en loopt tot 31 maart van het volgende kalenderjaar. U kan het lidmaatschap alleen hier aanvragen en registreren via deze website.

Na goedkeuring van uw aanvraag zal u een betalingsuitnodiging ontvangen.
Na de ontvangst van uw betaling zal uw AOPA Belgium lidkaart/crewcard zo snel mogelijk u bezorgd worden.

Kostprijs jaarlijks lidmaatschap AOPA Belgium: 

A) U bent lid en u heeft een sportverzekering afgesloten in overeenstemming met het sportdecreet van Vlaanderen of Wallonië van een van volgende erkende luchtsportfederaties: Kostprijs = €15,00

* Vereniging Vlaamse MotorVliegclubs (VVMV)
* Vereniging voor Modelluchtvaartsport (VML)
* Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs (LVZC)
* Fédération Wallonië des Clubs de Parachutisme (FWCP)
* Fédération des Clubs Francophones de Vol à Voile (FCFVV)  


B) U bent lid van een van bovenstaande luchtsportfederaties maar u heeft GEEN sportverzekering.  Kostprijs is €35,00


C) In alle andere gevallen betaalt u voor het lidmaatschap AOPA Belgium de kostprijs van  €55,00

U kan lid worden door het registratieformulier in te vullen. 

Aan de hand van deze informatie kunnen wij uw lidmaatschap starten.

U zal een betalingsuitnodiging krijgen per mail, eens dat wij uw betaling ontvangen hebben krijgt u uw lidmaatschapskaart + alle nodige informatie thuis opgestuurd.

waar betalen?

* Het uploaden van uw ID foto is vereist!

avion-ancien-dessine-main_53876-4929_edited.png

Algemene voorwaarden
De ingegeven lidnummers kunnen door FBA - BFL / AOPA Belgium worden gecontroleerd bij de opgegeven luchtsportfederaties.
Bepaalde gegevens zullen worden doorgespeeld aan AOPA US en aan IAOPA Europe teneinde toegang te krijgen tot membership benefits.

Registratie
bottom of page